ME NXËNËSIT E SHKOLLËS “26 NËNTORI”, PËR SIGURINË NË INTERNET
10
October
2016

Shkolla_26_3Me nxënësit e klasave të 6 -a dhe të 7 -a të shkollës 9-vjeçare “26 Nëntori” në Tiranë për të folur për lundrimin e sigurt në internet. Tashmë në lëndët e Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit të klasës së  6 -ë dhe klasës së 7 -ë kemi integruar me sukses tema të dedikuara për sigurinë në internet, që duket se janë mirëpritur nga fëmijët, por edhe prindërit e tyre. Ndërkohë Agjencia Kombëtare për Sigurinë Kompjuterike ( ALCIRT) ka nisur një fushatë sensibilizimi të quajtur “CyberSafe Zone”. Gjatë kësaj fushate do të zhvillohen trajnime më nxënës dhe prindër lidhur me sigurinë në internet. Trajnimet do të realizohen në ambjentet e shkollave dhe do të kenë në fokus fëmijët, por vëmendje do i kushtohet edhe mekanizmave Parental Control për prindërit.

  Shkolla_26_2Shkolla_26_5

administrator
  • 293 Views
  • Leave a Comment