Mbrojtja e Fëmijeve Online

- Mbrojtja e fëmijëve online
Për fat të keq e vërteta është se ekzistojnë njerëz të cilët qëndrojnë online vetëm për një qëllim: shfrytëzimin, manipulimin ose abuzimin e fëmijëve. Shumica e aktiviteteve online nuk janë të dëmshme kur ju merrni masat e duhura, por duhet të jeni të vetëdijshëm se aktivitetet në vijim mund t’i çojnë fëmijët drejt kontaktit me njërëz të cilët mund t’i shfrytëzojnë ata.

• Bisedat online
• Ndarja e fotove me të tjerë
• Web-kamerat
• Sexting- mesazhe me përmbajtje seksuale
• Lojra kumari online
• Faqet e Internetit të rrjeteve shoqërore