Hacking

1. hacking
Çfare është një haker?

Hacker është një fjalë që ka 2 kuptime:
Tradicionalisht një haker është një njeri të cilit i pëlqen të luajë me programe dhe sisteme elektronike. Hakerat pëlqejnë të eksplorojnë dhe të mësojnë se si sistemet kompjuterike punojnë.
Ata dashurojnë të gjejnë mënyra të reja sesi të punojnë në mënyrë elektronike. Kohët e fundit fjala haker ka marrë edhe një kuptim tjetër: një njeri i keq dhe i djallëzuar që futet në sistemet e kompjuterave për arsye të tyre personale, fame, fitim ose për hakmarrje. Ata modifikojnë, fshijnë, stilojnë informacione kritike.

Llojet e hakerave

1. White Hat Hacker – White hat haker është nje person i cili performon haking etik.
2. Black Hat Hacker – Black hat haker është nje person i cili performon haking joetik.
3. Grey Hat Hacker – Grey hat hacker është nje person i cili performon here keq dhe here mirë.

Mjetet që përdorin hackerat

• R.A.T – Remote Administration Tools. Këto mjete mund të marrin kontrollin e plotë të kompjuterit të infektuar dhe kanë shumë funksione si keyloggeri, screenrecorder, kontrollin e mausit dhe të tastjerës etj.

• Keylogger – është nje mjet që shërben per të përgjuar tastierat.

• Crypters – Këto mjete bëjnë që virusi të mos zbulohet nga një Anti-Virus. • BruteForce – BruteForce është një mënyrë për të thyer sigurinë duke provuar të gjithë kombinimet e mundshme të fjalëkalimeve. • Sniffers, DDOSers, Port scanners, Vulnerability Scanners, etj.