Spam dhe SmiShing

10. Spam dhe SmiShing
Spam janë mesazhe të përsëritura që dërgohen në masë pa pëlqimin e marrësit. Këto mund të jenë reklama, mesazhe politike, shoqërore, ndodhi etj.

Ndërsa SmiShing ndodh atëherë kur dikush dërgon një mesazh/SMS, duke kërkuar nga ju që të mbrojë informacionin personal dhe/ose financiar duke klikuar mbi një link, ose duke iu përgjigjur nëpërmjet një mesazhi ose numri telefoni. Pikat që duhet të kemi parasysh janë:

• Mendoni përpara se të veproni. Të ofruarit e komunikimeve që ju lejojnë të veproni menjëherë, është diçka që duket shumë e mirë për të qenë e vërtetë
• Kur dyshoni për diçka, atëherë mos e përdorni.
• Vendoseni numrin tuaj të telefonit celular në National Do Not Call Registry.
• Nëse merrni një mesazh spam, shumë ofrues të shërbimit mobile do t’ju lejojnë të raportoni mesazhin duke e bërë forward në 7726 ose “SPAM”.