Firewall

1.3 firewall
Firewall ndihmon në filtrimin e trafikut në Internet, kështu programe të dëmshme dhe hackera nuk kanë qasje në kompjutera. Pothuajse të gjitha paketat e sigurisë në Internet kanë një firewall të ndërtuar në to, sisteme e operimit gjithashtu përmbajnë brenda tyre firewall-in. Pra, firewall-et janë hardware ose software të krijuar për të ndërtuar një barrierë sigurie ndërmjet rrjeteve. Këto konfigurohen që të lejojne të merren vendime të cilat ju duhet t’i jepni leje per t’u konfiguruar. Gjithashtu, është i përshtatshëm për të zbuluar dhe bllokuar veprime ilegale ndërhyrjeje. Firewall-i më i përdorshëm është ai Windows 7 Firewall. Firewall i Windows 7 është softuer që kontrollon trafikun e rrjetit tuaj. Sjellja e saj default është për të lejuar trafikun nga jashtë dhe mohojnë trafikun përbrenda. Shumica e programeve kërkojnë një ndryshim nga opsionet(settings) megjithatë, mund të shtoni rregullat tjera në Firewall, duke kërkuar të dhëna minimale për përdoruesit. Kjo e bën Firewall në Windows 7 – një mjet shumë të përshtatshëm, sepse ajo nuk kërkon shumë vëmendje, ose njohuri për të vendosur atë dhe për t’a përdorur. Më poshtë janë listuar disa nga programet firewall (për sistemet operative Windows):

o ISS: Mbrojtja BlackIce PC
o Network Associates: McAfee Firewall Personal
o Symantec: Norton Firewall Personal
o Tiny Software: Personal Firewall Tiny
o Zona Labs: ZoneAlarm
Nëse kompjuteri ka Windows XP si sistem operativ, një firewall tashmë është instaluar.