Kontakt

Agjencia Kombëtare për Sigurinë Kompjuterike (ALCIRT)

Adresa: Rruga “Abdi Toptani”
ish Ministria e Transporteve, kati i parë,
Tiranë, Shqipëri.

E mail : info@cirt.gov.al

Twitter: @alcirt

Web: http://www.cirt.gov.al

 

Contact Us
  • Are You Human?