cyberbullying
07
July
2014
Çdo ditë, fëmijët bashkëveprojnë me shokët, familjen dhe ndonjëherë edhe me të huaj online. Në të shumtën e rasteve pjesa dërrmuese e këtyre ndërveprimeve janë pjesë e zhvillimit të shëndetshëm, por nganjëherë ato të çojnë në cyberbullying dhe formave të tjera të shfryt
  • administrator
  • No Comments
  • 496 Views