Navigimi i sigurtë
07
July
2014
Për një përdorim të sigurt të Internet nga fëmijët ajo që duhet të bëjë çdo prind është edukimi i fëmijëve të tyre mbi përdorimin e Internetit dhe të jenë të vetëdijshëm për faqet web që fëmijët e tyre vizitojnë, duke përfshirë këtu edhe chat rooms, por edhe site të t
  • administrator
  • No Comments
  • 264 Views

07
July
2014
Hapat kryesorë që duhen ndjekur për të ndihmuar në mbrojtjen e privatësisë dhe sigurisë së fëmijëve, kur ata janë duke përdorur kompjuterin janë:1.Vendosni ku fëmija juaj mund dhe nuk mund të shkojë në Internet, pra cilat site mund të vizitojë ai.Duhet t
  • administrator
  • No Comments
  • 205 Views