phishing
07
July
2014
Phishing është tentative për të marrë informacin konfidencial nga një individ, grup apo organizate. Ai përfshin vjedhjen e të dhënave personale, si numri i kartës së kreditit, fjalëkalimin e të dhëna të tjera sensitive.Kur mashtruesit e Internetit shtiren si një biznes për të gënj
  • administrator
  • No Comments
  • 529 Views